Kalendár podujatí Mapa stránky Kontakty

a a aVodárenská záhrada

Bratislavská vodárenská spoločnosť a Vodárenské múzeum sprístupnili verejnosti novú záhradu s plochou približne jeden hektár. Záhrada je riešená ako oddychový priestor s prevládajúcim prvkom vody a je pokračovaním expozície Vodárenského múzea.

Záhrada má bezbariérové vstupy zo strany cyklotrasy pri Karloveskom ramene a zo strany Devínskej ulice. Pred hlavným vstupom je situovaný cyklopoint, drevené plató so stojanmi na bicykle. Súčasťou záhrady sú fontány s pitnou vodou. Hlavná časť záhrady je venovaná deťom a pohybovým aktivitám. Na zavlažovanej tráve vznikla rovná plocha pre príležitostné športové aktivity. Záhrada prešla kompletnou rekonštrukciou v roku 2014 a pribudli v nej nové fontány, vyhliadková vodárenská veža, lavičky, osvetlenie, spevnené chodníky a nové hracie prvky. Viac informácii o rekonštrukcii nájdete na nasledujúcom odkaze TU.

Súčasťou areálu je Vodárenská komunitná záhrada, ktorú spravuje CEEV Živica.

Fotogalériu Vodárenskej záhrady a jej okolia nájdete TU.

Otváracie hodiny

Hlavná sezóna (1.4. - 31.10.): od 6:00 hod. do 21:00 hod.

Vedľajšia sezóna (1.11. - 31.3.): od 7:00 hod. do 17:00 hod.

V prípade nepriaznivého počasia v zimnom období sa otváracie hodiny upravujú od 9:00 do 17:00 hod. V prípade kalamitnej situácie (povodeň, poľadovica, snehová kalamita) je záhrada zatvorená.

Športové potreby nepožičiavame, je potrebné si priniesť vlastné.

Návštevníci sú povinní riadiť sa prevádzkovým poriadkom, ktorý je zverejnený na našich webových stránkach.

 


Vodárenské múzeum BVS, a.s.
Devínska cesta 1
841 10 Bratislava
tel.: +421 2 6020 1915

Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s.