Logo
Úvod Aktuality Nový vodojem v Záhorskej Bystrici už má hotové obe komory

Nový vodojem v Záhorskej Bystrici už má hotové obe komory

Nový vodojem v Záhorskej Bystrici je hotový približne na 70 percent. Dokončená je hrubá stavba objektu, vrátane oboch hlavný komôr, ktoré budú slúžiť na akumuláciu pitnej vody pre obyvateľov Záhorskej Bystrice a okolia. Ak pôjde všetko podľa predpokladov, tak približne 13 tisíc ľudí začne vodu z tohto vodojemu využívať na začiatku roku 2023. Obyvateľov časti Záhorskej Bystrice, Kŕče, Podkerepušky, Dievčí hrádok ale aj viacerých menších lokalít v tejto oblasti tak čaká posledné leto, kedy budú mať počas letných dní problémy s tlakom vody z verejného vodovodu.

„Je paradoxom, že ľudia v hlavnom meste Slovenska, ktoré má dostatok zdrojov kvalitnej pitnej vody majú problém s dostupnosťou pitnej vody z verejného vodovodu. Peniaze, ktoré Bratislavská vodárenská spoločnosť získala aj zreálnením cien vodného a stočného nám umožňujú nielen stavať nové vodovody a kanalizácie, ale budovať aj potrebnú infraštruktúru, aby sme zabezpečili distribúciu vody,“ povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Peter Olajoš.

Vodojem v Záhorskej Bystrici pomôže vyriešiť tlakové problémy v tejto lokalite. Bol navrhnutý ako dvojkomorový vodojem s objemom jednotlivých komôr 1 000 m³. Súčasťou výstavby je aj prislúchajúca manipulačná komora, spevnené plochy v rámci areálu, oplotenie, prístupová komunikácia alebo sadové úpravy v okolí vodojemu.

Na dnešnom kontrolnom dni sa zástupcovia BVS a miestnej samosprávy prešli po už ukončenej hrubej stavbe objektu. Na jej výstavbu sa spotrebovalo približne 710 m³ betónu. Zároveň je dokončených už aj viac ako 2 000 metrov nového vodovodného potrubia, ktoré je potrebné na napojenie na existujúcu vodovodnú sieť a taktiež oporné múry v rámci areálu vodojemu. Do októbra 2022, kedy je naplánované ukončenie stavebných činností na vodojeme ešte treba dokončiť stavebné práce vnútri vodojemu, osadiť potrebné technológie a dokončiť prístupové cesty.

Potom budú nasledovať technické skúšky, kolaudácia a proces uvedenia vodojemu do prevádzky. Vodojem v Záhorskej bystrici by mal byť v ostrej prevádzke v prvom kvartály roku 2023.