Logo

 

Chcete sa o vode a vodárenstve vzdelávať aj doma alebo v prostredí školy? V rámci nášho vzdelávacieho programu máme k dispozícii niekoľko online materiálov, pomocou ktorých sa deti hravým a poučným spôsobom dozvedia mnohé zaujímavosti o vode a pedagógovia získajú odborné podklady, ktoré môžu použiť v rámci vzdelávacieho procesu.