Logo

Všeobecné obchodné podmienky

Nové Všeobecné obchodné podmienky dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd (VOP) v plnom rozsahu nahrádzajú všetky predchádzajúce všeobecné obchodné podmienky a všeobecné zmluvné podmienky dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd, ktoré ku dňu účinnosti nových VOP strácajú svoju platnosť a účinnosť

Podmienky pre elektronickú fakturáciu pre dodávateľov