Logo

Tlačivá potrebné k pripojeniu odberného miesta

Žiadosti 

Ostatné

Technické podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Nové Všeobecné obchodné podmienky a Všeobecné zmluvné podmienky (VOP) automaticky nahrádzajú všetky predchádzajúce VOP, ktoré ku dňu účinnosti nových VOP strácajú svoju platnosť a účinnosť. 

Reklamačný poriadok