Logo

Rozdelenie spotreby k 31.12.2022

Správcovské spoločnosti budú mať v mať v prvej vyúčtovacej faktúre za rok 2023 rozdelenú spotrebu vodného a stočného v m3 za kalendárny rok 2022 a 2023. 

 Všetky správcovské spoločnosti evidované v systéme BVS budú mať v prvej vyúčtovacej faktúre za rok 2023 rozdelenú spotrebu vodného a stočného v m3 (bez rozdelenia zrážok) za kalendárny rok 2022 a 2023, aby im BVS zjednodušila prácu a účtovanie. 
Každá správcovská spoločnosť bude mať na výber z dvoch možností: 

  • Reálna spotreba – v termíne od 30.12.2022 do 6.1.2023 nahlásite stav na vodomere na odbernom mieste výhradne cez zákaznícky portál BVS, a teda na faktúre bude spotreba rozdelená k 31.12.2022 na základe prepočtu podľa Vami nahláseného stavu. 
  • Odhad – v prípade, ak stav nenahlásite cez zákaznícky portál BVS, bude na faktúre k 31.12 uvedená hodnota, ktorá bola vypočítaná ako kvalifikovaný odhad na základe historickej spotreby. 

Pozor! Nejde o vystavenie samostatnej faktúry k 31.12.2022, iba o rozdelenie spotreby v m3 za roky 2022/2023