Logo

Balíček 11: Teplá voda - ukazovateľ Legionella

Rozbor určený pre teplú vodu v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 91/2023 Z.z.  Neakreditovaný odber vzorky vody pracovníkom laboratória. Cena zahŕňa administratívny poplatok za spracovanie vzorky, slovný posudok a vyhotovenie protokolu o skúške. Doprava vzorky do laboratória pracovníkom laboratoria je zdarma.

 

Mikrobiologické a biologické ukazovatele    

Názov ukazovateľa Merná jednotka
Legionella KTJ/l

 

Cena balíčka: 80.40 Eur s DPH (67.00 Eur bez DPH) 

 

 

* Označené polia sú povinné