Logo

Analýza pitnej, odpadovej a teplej vody

Voda, univerzálne rozpúšťadlo, obsahuje množstvo látok. Niektoré z nich sú neškodné, iné však môžu predstavovať potenciálne riziko pre zdravie. Hoci sa Vaši dodávatelia vody snažia dodávať vysokokvalitnú pitnú vodu, do vodovodného potrubia a armatúr sa môžu dostať znečisťujúce látky.

Konkrétne ťažké kovy a baktérie môžu predstavovať významné zdravotné riziko, ak sa nachádzajú v pitnej, odpadovej alebo teplej vode.
Komplexná analýza vody dokáže presne posúdiť kvalitu Vašej vody!

Naše komplexné testy vody Vám umožnia presne identifikovať možné znečistenie a kontamináciu v pitnej, odpadovej a teplej vode. Ku každej analýze je priložený užitočný prehľad hodnotených parametrov, na ktoré možno Vašu vodu otestovať. Tieto testy zahŕňajú bežné znečisťujúce látky nachádzajúce sa v rôznych typoch vody a sú vynikajúce na preskúmanie kvality vody vo Vašich priestoroch a stavu Vášho vodovodného systému.

 

 

 

Balíček 1:
Mikrobiológia, biológia 

 Odber vzorky vody zákazníkom podľa pokynov laboratória...

Viac o baličku

 

 

 

Balíček 2:
Fyzikálno-chemické ukazovatele 

Hygienicky nezabezpečená voda, napr. rozbor studničnej vody... 

Viac o baličku

 

 

 

Balíček 3:
Minimálna analýzy kvality surovej vody 

Hygienicky nezabezpečená voda, napr. rozbor studničnej vody...

Viac o baličku

 

 

 

Balíček 4:
Minimálna analýza kvality pitnej vody 

Mikrobiológia, biológia, fyzikálno-chemické ukazovatele (vrátane dezinfekcie)... 

Viac o baličku

 

 

 

Balíček 5:
Odpadová voda DČOV 

Odpadová voda na kontrolu domových čistiarní odpadových vôd...

Viac o baličku

 

 

 

Balíček 6:
Domové rozvodné systémy

Rozbor určený pre prioritné priestory v domových rozvodných systémoch... 

Viac o baličku

 

 

 

Balíček 7:
Teplá voda 

Rozbor určený pre teplú vodu v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 91/2023 Z.z...

Viac o baličku

 

 

 

Balíček 8:
Minimálna analýza kvality surovej vody

Mikrobiológia, biológia, fyzikálno-chemické ukazovatele... 

Viac o baličku

 

 

 

Balíček 9:
Tvrdosť vody 

Stanovenie tvrdosti vody: obsah vápnika a horčíka...

Viac o baličku