Logo

Balíček 1: Mikrobiológia, biológia

Odber vzorky vody zákazníkom podľa pokynov laboratória. Doprava vzorky do laboratória zákazníkom.
Cena je konečná (vrátane administratívneho spracovania vzorky, slovného posudku a vyhotovenia protokolu o skúške). 

 

Mikrobiologické a biologické ukazovatele    

Názov ukazovateľa

Merná jednotka

Escherichia coli

KTJ/100 ml

Koliformné baktérie

KTJ/100 ml

Enterokoky

KTJ/100 ml

Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C

KTJ/1 ml

Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C

KTJ/1 ml

Živé organizmy (okrem bezfarebných bičíkovcov)

jedince/ml

Bezfarebné bičíkovce

jedince/ml

Vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií)

jedince/ml

Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky

jedince/ml

Mŕtve organizmy

jedince/ml

Železité a mangánové baktérie

pokryvnosť poľa v %

Abiosestón

pokryvnosť poľa v %

Cena balíčka: 115.20 Eur s DPH (96.00 Eur bez DPH) 

 

Žiadosť o rozbor vody

 

Pole oblasť je povinné.
Pole meno je povinné.
 
Pole email je povinné. Zadajte ho vo formáte email@email.sk
Pole správa je povinné
Pre odoslanie formulára musíte súhlasiť so spracovaním osobných údajov.