Logo

Služby a produkty pre firmy a organizácie

Kohutik

Nastavenie e-faktúry

Služba e-faktúra je bezplatná a nahrádza papierovú faktúru. Aktivácia je rýchla, jednoduchá a zvládne ju každý. 

Zrážkový portál 

Zdokladovanie rozdielu plochy pre odvádzanie zrážkových vôd verejnou kanalizáciou.  

Kohutik

Zasielanie faktúr v XML 

Pomocou tejto služby môžete spracovávať vaše faktúry v elektronickej podobe. Vyhnete sa tak ručnému prepisovaniu a chybám s ním spojeným.  

Kohutik

Mimoriadne vyúčtovanie

Ako postupovať a ako je možné požiadať o mimoriadne vyúčtovanie?

Kohutik

Analýza odpadovej vody

Laboratóriá BVS, a.s., ponúkajú analýzy komunálnych, splaškových, priemyselných a domových odpadových vôd, analýzy pre ČOV, priemyselné a iné podniky. 

Kohutik

Prenájom hydrantového nadstavca

Krátkodobá dodávka vody, ako dočasná náhrada vodovodnej prípojky pre právnické osoby. 

Kohutik

Žumpové vody

Zákazníci si môžu objednať vývoz žumpových vôd u niektorého z našich zmluvných partnerov.

Kohutik

Analýza pitnej vody

Ako postupovať a ako je možné požiadať o analýzu vody?