Logo

Služby a produkty pre firmy a organizácie

Kohutik

Nastavenia e-faktúry

Služba e-faktúra je bezplatná a nahrádza papierovú faktúru. Aktivácia je rýchla, jednoduchá a zvládne ju každý.

Kohutik

Smart odpočty

Smart Metering vám umožní vzdialený odpočet spotreby pomocou inteligentných senzorov. Nečakajte na ročné manuálne odpočty.

Kohutik

Zasielanie faktúr v XML

Pomocou tejto služby môžete spracovávať vaše faktúry v elektronickej podobe. Vyhnete sa tak ručnému prepisovaniu a chybám s ním spojenými.

Kohutik

Rozdelenie spotreby ku koncu roka

Ako postupovať a ako je možné požiadať o mimoriadne vyúčtovanie za kalendárny rok?

Kohutik

Analýza odpadovej vody

Laboratóriá BVS, a.s., ponúkajú analýzy komunálnych, splaškových, priemyselných a domových odpadových vôd, analýzy pre ČOV, priemyselné a iné podniky. 

Kohutik

Prenájom hydrantového nadstavca

Krátkodobá dodávka vody, ako dočasná náhrada vodovodnej prípojky pre právnické osoby. 

Kohutik

Žumpové vody

Zákazníci si môžu objednať vývoz žumpových vôd u niektorého z našich zmluvných partnerov.

Kohutik

Analýza pitnej vody

Ako postupovať a ako je možné požiadať o analýzu vody?