Logo
Úvod Domácnosti Vodomer Ako sa starať o vodomer

Ako sa starať o vodomer?

Fakturačný vodomer ste ako odberateľ povinný chrániť pred poškodením a udržiavať vodomer­nú zostavu vo funkčnom stave. Vodomer nevyžaduje z Vašej strany žiadnu zvláštnu údržbu. Najväčším nebezpečenstvom je pre vodo­mer zima a mráz, ktoré môžu ovplyvniť jeho funkčnosť. Aby ste pre­dišli možným nepríjemnostiam spojeným s výmenou a náhradou vodomeru, máme pre Vás niekoľko praktických doporučení.

Ochráňte vodomer v zimnom období

Predíďte zbytočnému vynakladaniu finančných prostriedkov na riešenie možných škôd vzniknutých v dôsledku zimy:

  • Uzatvorte vodomernú šachtu a poklop prikryte tepelnou izoláciou (polystyrénovú dosku je vhodné pripevniť aj na spodnú plochu poklopu)

  • Vodomer vo vodomernej šachte ochráňte tepelnou izoláciou (napr. vrece s drveným polystyrénom, nepoužívajte materiály, ktoré môžu navlhnúť)

  • Vodomer vo  vnútri nehnuteľnosti a potrubie ochráňte tepelnou izoláciou (pozor aj na studený vzduch - napr. rozbité pivničné okienko a prievan)

  • Uzavrite prívod vody pred vodomerom a vyprázdnite potrubia za ním v prípade, dlhšej neprítomnosti (chaty, rekreačné objekty)

V žiadnom prípade nepoužívajte materiály, ktoré ľahko podliehajú hnilobe (deky, matrace). Dbajte na to, aby vonkajšia vodomerná šachta bola starostlivo uzavretá a jej vstup hol upravený tak, aby nemohla byť zapla­vená povrchovou vodou