Logo
Úvod Domácnosti Fakturácia Nový vzhľad faktúr

BVS mení vizuál faktúr

Pre našich zákazníkov chceme to najlepšie. Preto pristupujeme k ďalšiemu kroku, ktorý zjednoduší procesy a komunikáciu. 

S platnosťou od 1. januára 2024 prechádzame na nový vzhľad faktúr. Veríme, že tým zjednodušíme a sprehľadníme vyúčtovania za vodné, stočné a ostatné služby pre našich odberateľov.

Zákazníkom BVS ďakujeme za spoluprácu!