Ochrana osobných údajov Mapa stránky Kontakty

a a aVodárenská záhrada

Bratislavská vodárenská spoločnosť a Vodárenské múzeum sprístupnili verejnosti novú záhradu s plochou približne jeden hektár. Záhrada je riešená ako oddychový priestor s prevládajúcim prvkom vody a je pokračovaním expozície Vodárenského múzea.

Záhrada má bezbariérové vstupy zo strany cyklotrasy pri Karloveskom ramene a zo strany Devínskej ulice. Pred hlavným vstupom je situovaný cyklopoint, drevené plató so stojanmi na bicykle. Súčasťou záhrady sú fontány s pitnou vodou. Hlavná časť záhrady je venovaná deťom a pohybovým aktivitám. Na zavlažovanej tráve vznikla rovná plocha pre príležitostné športové aktivity. Záhrada prešla kompletnou rekonštrukciou v roku 2014 a pribudli v nej nové fontány, vyhliadková vodárenská veža, lavičky, osvetlenie, spevnené chodníky a nové hracie prvky. Viac informácii o rekonštrukcii nájdete na nasledujúcom odkaze TU.

Súčasťou areálu je Vodárenská komunitná záhrada, ktorú spravuje CEEV Živica.

Fotogalériu Vodárenskej záhrady a jej okolia nájdete TU.

Otváracie hodiny

Hlavná sezóna (1.4. - 31.10.): od 6:00 hod. do 21:00 hod.

Vedľajšia sezóna (1.11. - 31.3.): od 7:00 hod. do 17:00 hod.

V prípade nepriaznivého počasia v zimnom období sa otváracie hodiny upravujú od 9:00 do 17:00 hod. V prípade kalamitnej situácie (povodeň, poľadovica, snehová kalamita) je záhrada zatvorená.


Návštevníci sú povinní riadiť sa prevádzkovým poriadkom, ktorý je zverejnený na našich webových stránkach.

 


Vodárenské múzeum BVS, a.s.
Devínska cesta 1
841 10 Bratislava
tel.: +421 2 6020 1915

Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s.