Ochrana osobných údajov Mapa stránky Kontakty

a a aMúzeum

Vodárenské múzeum Bratislavskej vodárenskej spoločnosti sa nachádza v historickom areáli prvej čerpacej stanice v Bratislave, postavenej v roku 1886 na ľavom brehu Dunaja. Čerpacia stanica bola v prevádzke až do roku 1967. V minulosti sa tu nachádzali parné stroje, elektrické generátory a veľké kotly, ktoré zásobovali pitnú vodu do celého mesta z neďalekého vodného zdroja na ostrove Sihoť. Ako čas plynul a mesto rástlo, tak rástli aj požiadavky na zásobovanie pitnou vodou a priestory čerpacej stanice prestali byť využívané na účely zásobovania vodou a boli premenené na reprezentatívne priestory Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. V roku 1986 bola budova čerpacej stanice vyhlásená za národnú pamiatku.

Vodárenské múzeum, založené v roku 2007, je jedným z najmladších múzeí techniky na Slovensku. V roku 2012 začali veľké rekonštrukčné práce počas ktorých sme obnovili interiér východného krídla budovy, postavili novú Expozíciu vodárenstva, založili Vodárenskú záhradu a premenili predtým nevyužitú časť vonkajšieho priestoru na komunitnú záhradu.

Celý areál pôvodnej prečerpávacej stanice sa tak zmenil z čisto priemyselného komplexu na vzdelávacie, rekreačné a ekologické stredisko so zachovanou technickou funkčnosťou. Za svoje úsilie o revitalizáciu areálu získalo múzeum v roku 2015 čestné uznanie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súťaži Pamiatka roka. V roku 2016 získala Vodárenská záhrada titul Park roka.


Vodárenské múzeum BVS, a.s.
Devínska cesta 1
841 10 Bratislava
tel.: +421 2 6020 1915

Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s.