Ochrana osobných údajov Mapa stránky Kontakty

a a aModrá škola - vzdelávací program

Ako súčasť vzdelávacieho programu Modrá škola – voda pre budúcnosť realizujeme vo Vodárenskom múzeu výukové programy zamerané na zážitkové a hravé učenie sa o vode.

Chcete sa dozvedieť viac o najvzácnejšej tekutine – vode? Vo Vodárenskom múzeu sa s tematikou vody oboznámite nielen počas návštevy expozície, ale najmä v rámci výukových programov, ktoré realizujeme ako súčasť vzdelávacieho programu Modrá škola – voda pre budúcnosť pre žiakov materských, základných a stredných škôl.

S využitím rôznych interaktívnych modelov ako napríklad model metra kubického, model vodovodného systému, maketa kolobehu vody v prírode, maketa hladiny podzemnej vody, objasníme žiakom odkiaľ pochádza voda, ktorú pijeme, koľko vody sa spotrebuje pri bežných činnostiach akými sú sprchovanie, umývanie riadu či splachovanie WC, vďaka čomu nám po otočení kohútika doma tečie pitná voda. Názorne si vysvetlíme na akom princípe funguje vodárenský kolobeh aj kolobeh vody v prírode a hravo pochopíme premeny jednotiek a využívanie vlastností kvapalín vo vodárenstve.

Viac informácií o výukových programoch a možnosti prihlásiť sa na ne nájdete na stránke http://new.modraskola.sk/?page_id=147 


Vodárenské múzeum BVS, a.s.
Devínska cesta 1
841 10 Bratislava
tel.: +421 2 6020 1915

Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s.