Kalendár podujatí Mapa stránky Kontakty

a a aDokumenty

Legislatíva upravujúca činnosť Vodárenského múzea

Články Vodárenského múzea

  • Tajomstvá archívu Vodárenského múzea (BVSvet 04/2011) .pdf 4,44 MB
  • Antické vodárenstvo - 1. časť (BVSvet 03/2010) .pdf 1,87 MB
  • Antické vodárenstvo - 2. časť (BVSvet 01/2011) .pdf 2,74 MB
  • Antické vodárenstvo - 3. časť (BVSvet 02/2011) .pdf 1,02 MB
  • História povodní na Dunaji v Bratislave (BVSvet 02/2010) .pdf 414 kB
  • História čistenia odpadových vôd (BVSvet 02/2009) .pdf 173 kB
  • Stodvadsaťdva - 1.časť (BVSvet 01/2008) .pdf 517 kB
  • Stodvadsaťdva - 2.časť (BVSvet 02/2008) .pdf 508 kB
  • Stodvadsaťdva - 3.časť (BVSvet 03/2008) .pdf 118 kB 

Vodárenské múzeum BVS, a.s.
Devínska cesta 1
841 10 Bratislava
tel.: +421 2 6020 1915

Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s.