Kalendár podujatí Mapa stránky Kontakty

a a aZimná údržba vo Vodárenskej záhrade

Važení návštevníci Vodárenskej záhrady, keďže sa nachádzame v blízkosti vodného zdroja Sihoť, zimná údržba záhrady nebude vykonávaná formou chemického posypu, ale len mechanickým odhŕňaním snehu. Dbajte preto prosím o zvýšenú opatrnosť pri zimných prechádzkach u nás v areáli. Ďakujeme

.


Vodárenské múzeum BVS, a.s.
Devínska cesta 1
841 10 Bratislava
tel.: +421 2 6020 1915

Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s.