Kalendár podujatí Mapa stránky Kontakty

a a aVýstavba nového voľnočasového priestoru

Vo vodárenskom areáli v Karlovej Vsi pre vás pripravujeme nové voľnočasové priestranstvo na ploche 2 520 m2, ktoré má slúžiť pre  rekreáciu a oddych, a ktoré bude spojené s už existujúcou Vodárenskou záhradou. V novom priestore nájdete prírodnú fontánu, amfiteáter, náučný chodník a exponáty Vodárenského múzea. Rátame aj s výsadbou novej zelene a s osadením prvkov malej architektúry. Stavebné práce budú prebiehať počas roka 2018.

 


Vodárenské múzeum BVS, a.s.
Devínska cesta 1
841 10 Bratislava
tel.: +421 2 6020 1915

Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s.