Ochrana osobných údajov Mapa stránky Kontakty

a a aNová vonkajšia expozícia

Objavte novú expozíciu múzea zameranú na prezentáciu vodárenskej techniky v príjemnom, prírodnom prostredí. V tesnej blízkosti Vodárenskej záhrady a múzea vznikol nový priestor s plochou 1 600 m2. Exponáty dopĺňa prírodné jazierko s oddychovým dreveným mólom.  V areáli novej expozície sú umiestnené aj dve pitné fontány a prírodný malý amfiteáter.

V historickom vodárenskom areáli v Karlovej Vsi sa nachádza nielen expozícia Vodárenského múzea s priľahlou Vodárenskou záhradou, ale aj iné prevádzkové objekty vodární a komunitná záhrada. Naším zámerom bolo vytvorenie miesta, ktoré by prirodzene spájalo všetky aspekty tohto unikátneho areálu a tak vznikla nová vonkajšia expozícia zameraná na prezentáciu vodárenských zariadení v prírodnom prostredí.

Exponáty pochádzajú z viacerých objektov BVS a znázorňujú rôzne fázy vo vodárenskom procese - od výroby a distribúcie vody až po odvedenie odpadovej vody kanalizáciou a jej následné čistenie. Najpočetnejšie zastúpenie majú exponáty z objektu čerpacej stanice a vodojemu Baníkova v Karlovej Vsi a sú to dve čerpadlá, spätná klapka a zasúvadlový uzáver. Do vodojemu Baníkova je voda dodávaná najmä z hlavnej čerpacej stanice v Karlovej Vsi a pochádza z vodného zdroja Sihoť. Z čerpacej stanice č. 4 umiestnenej na Sihoti pochádza náš ďalší exponát - čerpadlo z nízkotlakovej časti.

Najväčším exponátom – a zároveň vstupnou bránou - je časť moderného kanalizačného potrubia DN 2800 pochádzajúceho z veľkej investičnej akcie - rekonštrukcie kanalizačného zberača A VIII. ktorá prebiehala v dvoch etapách v rokoch 2013-2016 v Karlovej Vsi. Medzi ostatnými exponátmi sa nachádza aj zdvíhacie kalové čerpadlo z ČOV Bratislava – Vrakuňa, Historický liatinový poklop hydrantu a stavidlo pre vodnú nádrž z Mestských lesov v Bratislave.

Fotografie z novej expozície môžete nájsť TU

 

 


Vodárenské múzeum BVS, a.s.
Devínska cesta 1
841 10 Bratislava
tel.: +421 2 6020 1915

Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s.