Ochrana osobných údajov Mapa stránky Kontakty

a a aArchív podujatí

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16] 

Noc múzeí a galérií 2019

01.05.2019


Už 18. mája sa otvoria brány Vodárenského múzea a ostrova Sihoť počas podujatia Noc múzeí a galérií. Tešíme sa na vás!

 

Deň otvorených dverí 2019

01.04.2019


Pozývame vás na návštevu do múzea a na ostrov Sihoť počas Dní otvorených dverí, ktoré sa tento rok uskutočnia od 27.4. do 28.4. Budeme mať pre vás pripravené rôzne aktivity pre deti, ale aj odbornejšie výklady o tom, odkiaľ a ako dopravujeme vodu až k vám domov. Tešíme sa na vás

 

Výstavba nového voľnočasového priestoru

01.05.2018


Vo vodárenskom areáli v Karlovej Vsi pre vás pripravujeme nové voľnočasové priestranstvo na ploche 2 520 m2, ktoré má slúžiť pre rekreáciu a oddych, a ktoré bude spojené s už existujúcou Vodárenskou záhradou. V novom priestore nájdete prírodnú fontánu, amfiteáter, náučný chodník a exponáty Vodárenského múzea. Rátame aj s výsadbou novej zelene a s osadením prvkov malej architektúry. Stavebné práce budú prebiehať počas roka 2

 

Ochrana osobných údajov

01.01.2018


V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., ako prevádzkovateľa, Vám podľa (i) článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“) a podľa (ii) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, účinných odo dňa 25.05.2018 poskytujeme Informácie o spracúvaní osobných údajov našou spoločnosťou, ktoré sú dostupné na tomto odkaze. Informácie o spracúvaní osobných údajov môžete získať aj priamo na kontaktných centrách BVS, a.s. alebo na internetovej stránke BVS a.s. www.bvsas.sk v sekcii O nás – Ochrana osobných údajov

 

Zimná údržba vo Vodárenskej záhrade

30.11.2017


Važení návštevníci Vodárenskej záhrady, keďže sa nachádzame v blízkosti vodného zdroja Sihoť, zimná údržba záhrady nebude vykonávaná formou chemického posypu, ale len mechanickým odhŕňaním snehu. Dbajte preto prosím o zvýšenú opatrnosť pri zimných prechádzkach u nás v areáli. Ďakujeme

 

Vodárenské múzeum BVS, a.s.
Devínska cesta 1
841 10 Bratislava
tel.: +421 2 6020 1915

Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s.